Úvod

TRPÍTE ZDRAVOTNÍMI PROBLÉMY BEZ JASNÝCH PŘÍČIN...?

SOMAVEDIC UŽ POMOHL MNOHA LIDEM PO CELÉM SVĚTĚ...

Prohlédněte si videa pod články, ve kterém uvidíte zkušenosti nejen uživatelů, ale i odborníků a lékařů.

  • Chronické a různé neurčité zdravotní potíže mohou být způsobené vlivem geopatogenních zón a elektrosmogu
  • Onkologická onemocnění jsou z více než 80% zapříčiněna dlouhodobým působením geopatogenních zón a elektrosmogu !
  • Spíte-li v geopatogenní zóně, Vaše tělo nemá možnost " dobít " dostatečné množství energie potřebné pro uchování zdraví
  • Vliv Somavedicu na člověka ( mimo fyzických pocitů ) je měřitelný na každém biorezonančním přístroji. V průměru po měsíci je geopatogenní stres a elektrosmog vyčištěn, tzn. že člověk ( flora i fauna ) díky Somavedicu je mimo vliv těchto nebezpečných záření.

Somavedic je přístroj, který dokáže spolehlivě eliminovat a následně úplně odstranit nežádoucí vlivy geopatogenních, patogenních, psychosomatických zón, elektrosmogu. Přístroj Somavedic byl sestrojen po několika letech výzkumu a zkoušek. Testován a ověřen byl nejenom odborníky z oboru přírodních věd, ale i provozovateli diagnosticko-terapeutických center, pracující s přístroji: TimeWaver, Bicom, Life-System, Inergetics CoRe a dalších. Somavedic neodstraňuje geopatogenní zóny, jako takové, ty jsou již v zemi navždy, díky zásahu do tektonických vrstev země, ale eliminuje negativní vliv na člověka, flóru i faunu.

Přístroj Somavedic odstraňuje i další negativní vlivy, které mají vliv na fyzické i duchovní zdraví. Somavedic slouží k celkové dokonalé harmonizaci těla i mysli. Harmonizuje vztahy v rodině, zlepšuje metabolizmus a spánek. Je důle- žitý pro očistu domácího i firemního prostředí. Dosah přístroje Somavedic je 30 m v poloměru a tvoří kouli okolo přístroje a jeho záření prostupuje zdmi domu, tak jako negativní vliv geopatogenních zón.

Nepříznivé vlivy geopatogenních zón se můžou projevovat různě podle místa, intenzity a také citlivosti kaž-dého z nás. Mírnější škodlivé účinky geopatogenních zón (GPZ) se projevují jako nepohodlí na fyzické či psychické úrovni. Mezi ty fyzické projevy patří bolesti hlavy, bolesti zad, choroby páteře, trvalé revmatické potíže, ztuhlé svaly a celkové vnitřní napětí. Po psychické stránce to pak bývá často nervozita, nesoustředěnost, podrážděnost, vyčerpání, či neschopnost vydržet u práce. Uvedu ještě několik příkladů : stálá slabost při ranním vstávání - pocit těžkopádnosti, nepokojné sny nebo nespavost - děti utíkají k rodičům (v noci), starší mění místo spaní, nervové choroby, těžkosti trávícího traktu, chronický katar hrdla a žaludku, srdeční choroby. Paleta všech možných obtíží je velmi široká. Kromě energetického vyčerpání, mohou geopatogenní zóny stát i za vznikem a trváním onkologických onemocnění.